ZEBRANIE Z RODZICAMI

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie im. Karola Fryderyka Libelta na spotkanie śródokresowe w poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 18.00.

Spotkania odbędą się w salach przypisanych do klas.

Continue reading...