Technik programista (nr zawodu: 351406)

Technikum kształcące w zawodzie technik programista to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem matematycznym ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów informatycznych.


Najważniejsze informacje:
klasa 1f - cykl kształcenia 5 lat,
• języki obce: język angielski, język niemiecki,
• przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski,
• przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka.

Technik programista w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:
• tworzenie i administrowanie stron internetowych,
• tworzenie , administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,
• programowanie aplikacji internetowych,
• tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią,
• projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanymi aplikacjami webowymi,
• projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,
• projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.


Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:
•ośrodki obliczeniowe,
•przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
•przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administrowaniem witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
•przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych
•firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
•firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem serwisów internetowych,
•firmy projektujące i administrujące sieciami komputerowymi,
•dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
•własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

•uczestniczyć w ciekawych konferencjach i zajęciach dodatkowych,
•brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
•rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
•zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
•poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z informatyką,
•brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
•kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:
•INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
•INF.04. -  Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Złóż podanie Harmonogram rekrutacji

Ważne dokumenty

Regulamin rekrutacji

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

RODO - klauzula informacyjna