Przetwórca mięsa (nr zawodu: 751108) - szkoła branżowa


Szkoła branżowa w zawodzie przetwórca mięsa przygotowuje uczniów do przeprowadzania rozbiórki i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych. Wędliniarz także magazynuje i przygotowuje do dystrybucji mięso. Produkuje, przygotowuje do dystrybucji i magazynuje przetwory mięsne i tłuszczowe.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1a (wędliniarz - cykl kształcenia 3 lata),
 • języki obce: język angielski,
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Wędliniarz w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • rozbiór i wykrawanie mięsa,
 • magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji,
 • wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Typowe miejsca pracy dla wędliniarza to:

 • ubojnie i zakłady mięsne,
 • zakłady gastronomiczne, 
 • sklepy mięsne,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie przetwórstwa mięsa.

Ucząc się tego zawodu będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu należy zdać egzamin z zakresu kwalifikacji:

 • SPC.04. - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.