Zespół Szkoł Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola F. Libelta

Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn
Napisz do nas


    Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn. Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani przekazywaniu do Państw Trzecich. Odbiorcą danych są firmy informatyczne, z których usług korzysta Administrator.