Technik informatyk (nr zawodu: 351203)

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem matematycznym ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów informatycznych.


Najważniejsze informacje:
• klasa 1f - cykl kształcenia 5 lat,
• języki obce: język angielski, język niemiecki,
• przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski,
• przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka.

Technik informatyk w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:
• montowanie i eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
• sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
• obsługa różnego rodzaju oprogramowania użytkowego,
• dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
• obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
• praca w sieciach komputerowych,
• projektowanie i budowa lokalnych sieci komputerowych,
• administracja sieciami komputerowymi,
• projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
• administrowanie bazami danych,
• projektowanie i tworzenie stron www i aplikacji internetowych,
• programowania na potrzeby serwisów internetowych,
• administrowanie witrynami internetowymi.

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:
• ośrodki obliczeniowe,
• sklepy komputerowe,
• punkty serwisowe,
• firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
• firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem serwisów internetowych,
• firmy projektujące i administrujące sieciami komputerowymi,
• dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
• własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:
•uczestniczyć w ciekawych konferencjach i zajęciach dodatkowych,
•brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
•rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
•zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
•poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z informatyką,
•brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
•kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:
•INF.02. - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
•INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Złóż podanie Harmonogram rekrutacji

Ważne dokumenty

Regulamin rekrutacji

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

RODO - klauzula informacyjna