logo FE logo SWW logo UE

Projekt przebudowa boiska 201710


RPWP.09.03.03-30-0035/16-00

Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 357 925,63 zł, w tym dofinansowanie 1 154 236,78 zł. Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana 9 października 2017 roku. Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę bieżni sportowej, budowę skoczni w dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą, instalacje siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie i zagospodarowanie istniejącego terenu. Karta informacyjna projektu Projekt przebudowa boiska 201710