Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców. Nauczyciele mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy, realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły w oparciu o zbiory biblioteki.
Działania biblioteki koncentrują się na:
 - kształtowaniu umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i umiejętnego korzystania z technologii  i mediów,
 - uczeniu młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury,
 - inspirowaniu uczniów do rozwijania zainteresowań.

Propozycje zakupu ksiązek

Księgozbiór liczy ok. 14 tys. woluminów i jest uporządkowany zgodnie z klasyfikacją UKD. Składają się na niego głównie lektury szkolne, literatura piękna oraz literatura popularno-naukowa. Biblioteka mieści się w centralnym miejscu – na parterze budynku szkolnego.

Apel
Jeśli masz w domu książki, po które już nikt nie sięga, przynieś je do biblioteki. Cyklicznie prowadzimy akcję „Bookcrossing – uwolnij książkę”. Twoje książki na pewno zostaną wykorzystane w bibliotece przez innych czytelników.

Godziny pracy
Biblioteka jest czynna każdego dnia roboczego, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 800 do 1500. Zapraszamy do korzystania z zasobów.

Regulamin
Zasady udostępniania zbiorów oraz korzystania z centrum multimedialnego opisuje regulamin, który można pobrać klikając poniższy link:
Regulamin biblioteki