Dlaczego nasza szkoła?

Co wyróżnia nas na tle innych szkół? Co powoduje, że to właśnie nam warto zaufać, w drodze do dalszej kariery zawodowej?

Jakość kształcenia

O wysokiej jakości świadczą bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Nasza szkoła uzyskała tytuł "Srebrna Szkoła" w rankingu fundacji Perspektywy, w którym jest co roku najwyżej sklasyfikowanym technikum w naszym regionie.

Możliwości rozwoju

Plan pracy szkoły został opracowany tak, by każdy uczeń miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji uczestnicząc w różnych wycieczkach, przedsięwzięciach i zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach zainteresowań. Jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów w tym zakresie i dynamicznie reagujemy na wszelkie propozycje w tym zakresie.

Aktywizacja uczniów

Uczniowie mają możliwość włączania się w podejmowanie decyzji dotyczących życia szkolnego, które bezpośrednio ich dotyczą. Niezależnie od tego, czy związane są one z organizacją pracy szkoły czy jej życiem kulturalnym. Mogą także aktywnie włączać się w działania różnych organizacji uczniowskich.

Doradztwo zawodowe

Obejmujemy naszych uczniów Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego, który wspiera uczniów w procesie wyboru dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej. Po ukończeniu szkoły masz dużą pewność zatrudnienia. Aż 85% absolwentów bez problemu znajduje pracę lub podejmuje dalszą naukę.

Dogodna lokalizacja

Wygodna lokalizacja szkoły w ścisłym centrum miasta pozwala na łatwy dojazd. Obok szkoły znajdują się liczne przystanki autobusowe, w tym główny przystanek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, na którym krzyżują się drogi większości autobusów.

Szkoła bez barier

Nic nie stoi na przeszkodzie aby osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności mogły uczyć się w naszej szkole. Także organizacja zajęć uwzględnienia ich potrzeby.

Kształcimy w zawodach

Proponujemy następujące kierunki kształcenia,które zostały uzgodnione z Powiatową Radą Zatrudnienia i są odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, a tym samym dają dużą pewność zatrudnienia.

Technik informatyk (nr zawodu: 351203)

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych.

Technik reklamy (nr zawodu: 333907)

Technikum kształcące w zawodzie technik reklamy to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z reklamą i marketingiem oraz uzdolnieniach plastycznych.

Technik ekonomista (nr zawodu: 331403)

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z ekonomią i prawem.

Technik programista (nr zawodu: 351406)

Technikum kształcące w zawodzie technik programista to  szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z webmasteringiem, algorytmiką i szeroko pojętym kodowaniem.

Technik handlowiec (nr zawodu: 522305)

Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i marketingiem.

Technik organizacji turystyki (nr zawodu: 422402)

Technikum kształcące w zawodzie technik organizacji turystyki to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z  nauką języków obcych, turystyką i hotelarstwem.

Technik żywienia i usług gastronomicznych (nr zawodu: 343404)

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z gastronomią.

Przetwórca mięsa (nr zawodu: 751108) - szkoła branżowa

Szkoła branżowa w zawodzie przetwórca mięsa przygotowuje uczniów do przeprowadzania rozbiórki i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych. Wędliniarz także magazynuje i przygotowuje do dystrybucji mięso. Produkuje, przygotowuje do dystrybucji i magazynuje przetwory mięsne i tłuszczowe.

–>