Technik hotelarstwa (nr zawodu: 422402)

Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z  nauką języków obcych,  turystyką i hotelarstwem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu marketingu usług hotelarskich, organizacji pracy, usług żywieniowych, obsługi informatycznej w hotelarstwie, podstaw działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1c - cykl kształcenia 5 lat,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski,
 • przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Technik hotelarstwa w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • rezerwowanie usług hotelarskich,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 • utrzymanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
 • przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Miejscami pracy dla technika hotelarstwa mogą być:

 • bazy noclegowe,
 • hotele,
 • ośrodki wypoczynkowe,
 • zakłady uzdrowiskowe,
 • pensjonaty,
 • zajazdy,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich,
 • baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • HGT.03. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • HGT.06 - Realizacja usług w recepcji.Złóż podanie Harmonogram rekrutacji

Ważne dokumenty

Regulamin rekrutacji

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

RODO - klauzula informacyjna