Współpraca zagraniczna

IIstotne miejsce w działalności szkoły zajmuje współpraca zagraniczna. Polega ona na wymianie doświadczeń pedagogicznych, dydaktycznych, pogłębieniu znajomości języków obcych oraz poznawaniu kultury i obyczajów w krajach, z których pochodzą nasze szkoły partnerskie. Młodzież ma możliwość odbywania praktyk zawodowych, wspólnej realizacji projektów, udziału w szkoleniach, wycieczkach krajoznawczych, zajęciach szkolnych i warsztatach. Nawiązywane są kontakty między młodzieżą i rodzinami u których mieszkają uczniowie podczas wymiany, które niejednokrotnie przeradzają się w przyjaźnie. Wszystkie formy współpracy zagranicznej wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy naszej szkoły, a także szkoł partnerskich. W chwili obecnej najintensywniej współpracujemy z Berufsbildende Schulen w niemieckim Lingen. Koordynatorami tej współpracy są p. Gerhild Baumann oraz p. Elwira Kaczmarek. W roku 2015 obchodziliśmy jubileusz 10-lecia wymian i praktyk uczniowskich, w których przez ten czas wzięło udział 150 uczniów polskich i niemieckich. Realizacja tego zadania jest w dużej mierze możliwa dzięki wsparciu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). 

Rys historyczny współpracy zagranicznej:

1985

Komunalle Berufschule - Weimar (NRD)

Wymiana młodzieży w ramach OHP.

1989

Friedrich-List-Kollegschule - Hamm (Niemcy)

Wymiana partnerska nauczycieli.http://flbk-hamm.de/dev/

1990

Brummen
(Holandia)

Wymiana młodzieży w ramach Towarzystwa Współpracy Polsko-Holenderskiej "Brummen-Krotoszyn", w zakresie szkolenia praktycznego w zawodach spożywczych.

http://www.brummen.nl/

1995

Gymnasium Sophienschule – Hannover (Niemcy)

Wymiana grup młodzieżowych i nauczycieli między szkołami.http://www.sophienschule.de/

2003

Urząd Miejski -
Dierdorf (Niemcy)

Praktyki zawodowe w administracji samorządowej.


http://www.dierdorf.de/

2003

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloa - Wilno (Litwa)

Praktyki zawodowe, wymiana partnerska między nauczycielami.


www.vtpvm.lt

2004

Berufsbildende Schulen - Lingen (Niemcy)

Coroczna wymiana młodzieży, praktyki zawodowe, wymiana partnerska między nauczycielami.

http://www.bbs-lingen.de/