Technik żywienia i usług gastronomicznych (nr zawodu: 343404)

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z gastronomią i prowadzeniem własnej działalności gastronomicznej. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem  ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu technologii gastronomicznej, wyposażenia zakładów gastronomicznych, organizacji usług oraz podstaw żywienia.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1b - cykl kształcenia 5 lat,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: język polski,
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych,
 • obsługa sprzętu gastronomicznego.

Typowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych to:

 • restauracje,
 • kawiarnie,
 • bary szybkiej obsługi,
 • zakłady gastronomiczne w hotelach, pensjonatach i ośrodkach wczasowych,
 • restauracje na statkach i promach,
 • stołówki szkolne, szpitalne, sanatoryjne lub pracownicze,
 • firmy cateringowe i organizujące imprezy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych.

Ucząc się a tym kierunku będziesz mógł:

 • uczestniczyć w ciekawych konferencjach i zajęciach dodatkowych,
 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm związanych z gastronomią,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: 

 • HGT.02. - Przygotowanie i wydawanie dań,
 • HGT.12. - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.