Technik handlowiec (nr zawodu: 522305)

Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i  marketingiem.  Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem  ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu organizacji i techniki sprzedaży, obsługi klientów, marketingu i sprzedaży w działalności handlowej. Ciekawym elementem w procesie kształcenia są praktyki zawodowe oraz warsztaty z zakresu symulacji działania firmy handlowej.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1c - cykl kształcenia 5 lat,
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia,
 • Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Technik handlowiec w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
 • aktywna komunikacja z klientem biznesowym.

Typowe miejsca pracy dla technika handlowca to:

 • małe i duże firmy handlowe,
 • sklepy i hipermarkety,
 • firmy produkcyjne i usługowe,
 • przedstawiciel handlowy firmy,
 • własna działalność gospodarcza.

Ucząc się a tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z handlem,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • HAN.01. - Prowadzenie sprzedaży,
 • HAN.02. - Prowadzenie działań handlowych.


Złóż podanie Harmonogram rekrutacji

Ważne dokumenty

Regulamin rekrutacji

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

RODO - klauzula informacyjna