logo FE logo SWW logo UE

Projekt akademia zawodu 201618


RPWP.08.03.01-30-0005/15

Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 163 136,00 zł, w tym dofinansowanie 1 046 822,40 zł. Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana 18 sierpnia 2016 roku. Cel projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego dla Działania 8.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez realizację założonego wsparcia i osiągnięcie stanu docelowego opisanego w celu głównym – podniesienie szans uczniów na rynku pracy. Karta informacyjna projektu Projekt akademia zawodu 201618