ZEBRANIE Z RODZICAMI

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie im. Karola Fryderyka Libelta na spotkanie śródokresowe w poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 18.00.

Spotkania odbędą się w salach przypisanych do klas.

Continue reading...

Życzenia Noworoczne

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym
życzy wszystkim uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom),
a także absolwentom i sympatykom naszej szkoły,
wszelkiej pomyślności w nowym 2024 roku
oraz aby ten nowy rok był pozbawiony przykrości
i składał się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil!

Continue reading...