Spotkanie śródokresowe dla rodziców/prawnych opiekunów naszych uczniów

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr2 w Krotoszynie im. Karola Fryderyka Libelta na spotkanie śródokresowe, które odbędzie się w dniu 7 lutego o godzinie 18:00.