Oni znają się na miłości

17 lutego został rozstrzygnięty konkurs walentynkowy ogłoszony przez bibliotekę szkolną zorganizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Uczestnicy wykazali się znajomością literatury. Głównym zadaniem było rozpoznanie cytatów pochodzących z rożnych dzieł literackich oraz ich autora. Spośród wielu prawidłowych odpowiedzi Continue reading

Continue reading...

Duchy w muzeum?

Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. W naszej szkole cyklicznie organizowane są zajęcia mające na celu kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich wyrażających się więzią z krajem ojczystym i regionem oraz wdrażaniem uczniów do aktywnego i Continue reading

Continue reading...