Zadbajmy o językową poprawność

Corocznie 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przesłaniem święta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej.

Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu. Polszczyzną posługuje się dziś ponad 45 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. To między innymi za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata, należą do różnych środowisk czy pokoleń – czują, że należą do jednej wspólnoty.

Posługiwanie się językiem ojczystym wymaga jednak sporej wiedzy i wielu umiejętności. Nikt nie jest doskonały, także językowo. Dobry smak językowy to wybór takich sposobów mówienia i pisania, które będą charakteryzowały nas jako ludzi na pewnym poziomie intelektualnym, umiejących się odpowiednio zachować, ludzi dbających o swój wizerunek poprzez język, jakim się posługujemy. Cechą wielu współczesnych wypowiedzi w języku polskim jest ubóstwo językowe, agresywność sformułowań, błędy gramatyczne, nieuzasadnione nadużywanie wyrazów obcych. Stąd właśnie wynika potrzeba ochrony języka ojczystego i dbałości o językową poprawność.

Lucyna Zięba, Grzegorz Pierzchała