Zakończenie Roku Szkolnego w ZSP2 w Krotoszynie

W piątek, 23 czerwca, uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście zebrali się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Dzień rozpoczął się mszą świętą w kościele św. Piotra i Pawła, po której wszyscy udali się do sali sportowej szkoły.

Uroczystość poprowadziła Przewodnicząca SU, która serdecznie powitała wszystkich zebranych, w tym szczególnych gości – sekretarz powiatu, Joannę Dymarską-Kaczmarek, Przewodniczącą Szkoły i Przewodniczącą Rady Rodziców. Dyrektor szkoły, Ewa Kowalska, przypomniała szczegółowo najważniejsze wydarzenia minionego roku szkolnego, podkreślając sukcesy edukacyjne, sportowe i inne osiągnięcia uczniów.

Następnie dyrektor szkoły, Roman Olejnik, wręczył najlepszym uczniom świadectwa i nagrody książkowe, wyróżniając ich za wyjątkowe osiągnięcia.

Pani sekretarz podziękowała za zaproszenie i przekazała życzenia od starostwa, życząc wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów. Na ekranie wyświetlono zdjęcia z najważniejszych uroczystości szkolnych, które odbyły się w ciągu roku. Po zakończeniu uroczystości w sali sportowej, uczniowie przeszli do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami i odebrali świadectwa szkolne.

Tym samym rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Życzymy wszystkim uczniom bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Zdjęć dużo – ale jak tu w kilku ujęciach pokazać tak ważną i podniosłą uroczystość. Pozostałe ujęcia w archiwum szkolnym.

Tekst i fot. GP