Pomagamy potrzebującym

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym. W tym dniu organizacje na całym świecie inicjują wydarzenia zachęcające do pomagania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz uwrażliwiają na problemy współczesnego świata.

Również i my włączamy się co roku do akcji propagującej inicjatywę pomagania. W tym roku wsparliśmy zbiórkę na rzecz poszkodowanych po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii.

MKS, grafika – Daria Ziętek klasa 1 TR