Duchy w muzeum?

Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. W naszej szkole cyklicznie organizowane są zajęcia mające na celu kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich wyrażających się więzią z krajem ojczystym i regionem oraz wdrażaniem uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu regionu, ojczyzny, Europy i świata. Lekcje, spotkania, projekty i wycieczki przeprowadzane są zawsze z poszanowaniem tradycji i kultury „naszej małej ojczyzny”, własnego narodu, a także innych kultur i tradycji. Z tej okazji klasa 2d uczestniczyła w spotkaniu z duchami Muzeum Regionalnego w Krotoszynie.

Wiemy już, że „ … gdy drzwi muzeum są zamknięte, wśród gablot i dioram zaczyna się niezwykły ruch. Obecni na obrazach i fotografiach mieszkańcy miasta spotykają się, by wieść nocne rozmowy o dawnych dziejach”.

Naszym przewodnikiem był dyrektor muzeum- Piotr Mikołajczyk, który dodatkowo oprowadził nas po miejscach niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika.

Nauczyciele bibliotekarze, GP