UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM

,,TWOJE DANE -TWOJA SPRAWA”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych był organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Cel działań podejmowanych w ramach programu stanowi uwrażliwianie nauczycieli oraz uczniów na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności. Program ten realizowany był przez naszą szkołę poprzez szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzenia tematyczne.

Jakie były korzyści dla uczniów?

– wykazali się pomysłami, umiejętnościami, a także talentami plastycznymi, aktorskimi oraz sportowymi,

– zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dot. skutecznej ochrony samego siebie,

– aktywnie spędzili czas – uczestniczyli w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i wielu innych inicjatywach.

Jakie były korzyści dla nauczycieli?

– brali udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskali wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne,

– zdobywali wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty,

– doskonalili umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia interesujących, wartych uwagi zajęć z uczniami.

Jakie były korzyści dla szkół?

– kadra pedagogicznej podniosła swoje kwalifikacje,

– promocja szkoły w środowisku lokalnym,

– przyczynienie się do podnoszenia świadomości uczniów, na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa cyfrowego.

Działania naszej szkoły w ramach programu „Twoje dane, Twoja sprawa”:

Zamieszczenie informacji promujących program na stronie internetowej szkoły w zakładce tematycznej: Program Twoje dane – Twoja sprawa.

Lekcje dla uczniów związane z tematyką ochrony danych osobowych (godzina wychowawcza, informatyka, angielski, matematyka)

Udział uczniów w konkursie „Dbaj o siebie i swoich bliskich. Ochrona wizerunku w Internecie”, 05.04.2024

Szkolenie dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa w sieci, 22.04.2024

Wykonanie gazetki związanej z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem cyfrowym.

Zorganizowanie Dnia Ochrony Danych Osobowych, 29.01.2024

Udostępnienie szkolnej Rodo-wyprawki rodzicom, informacje o Sharentingu.

Grafika – plakat Justyna Płochecka

MSz