ZSP 2 na rowerach

29 września uczniowie naszej szkoły, mimo zimnego poranka lecz w doskonałych nastrojach, uczestniczyli w rajdzie rowerowym z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. W tym roku Dzień Krajobrazu przebiega pod hasłem – Doświadczajmy go w pełni! Organizatorzy obchodów pragną zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć. Tym samym podnosimy świadomość społeczeństwa w zakresie różnych wpływów kształtujących krajobraz oraz zaakcentować potrzebę większej dbałości o przestrzenie, pośród których żyjemy.

Rajd rowerowy w ZSP 2 związany był ze szlakiem legend i podań Ziemi Krotoszyńskiej, których ślady możemy odnaleźć w krajobrazie „naszej małej ojczyzny”. Naszym mentorem był dyrektor Muzeum Regionalnego Piotr Mikołajczyk. Usłyszeliśmy legendy o zakonnikach, których dusze pokutują w naszym muzeum, odwiedziliśmy studnię kaźni i studnię św. Marcina, średniowieczny gród Sulimira i Odrzygośkę. Na naszej trasie odbyły się też konkursy ekologiczny oraz z zakresu znajomości legend krotoszyńskim, w którym należało wykazać się kreatywnością i inwencją twórczą. W obu konkursach rewelacyjni okazali się uczniowie klasy 3d.

Tekst i fot: Agnieszka Obst