Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności to święto ustanowione w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), obchodzone globalnie rokrocznie 16 października. W 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ze względu na to, że „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę” (rezolucja 35/70 z 5 grudnia), poparło organizowanie obchodów tego Dnia. Celem tej inicjatywy jest pogłębianie świadomości na temat globalnych problemów żywnościowych. Różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane na całym świecie mają wzmocnić poczucie solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Poziom głodu na świecie wciąż rośnie. Jak podają raporty FAO, ponad 3 miliardy ludzi (ponad 40% światowej populacji) nie może sobie pozwolić na zdrowe odżywianie, a w 2021 roku ok. 193 mln osób wymagało pomocy humanitarnej, aby przeżyć. Obecnie stoimy przed wieloma globalnymi wyzwaniami, m.in. trwającą pandemią, konfliktami, zmianami klimatycznymi, rosnącymi cenami czy napięciami międzynarodowymi, co w efekcie wpływa na bezpieczeństwo żywności. Aby zatrzymać ten niepokojący trend, konieczne są zdecydowane działania na wielu płaszczyznach: rządów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji badawczych oraz nas wszystkich np. poprzez unikanie marnotrawstwa żywności dzięki odpowiedniemu przechowywaniu i kreatywnemu planowaniu posiłków czy ofiarowanie czasu, pieniędzy organizacjom pomocowym i inicjatywom w lokalnej społeczności.

W Polsce propagowaniem świadomości problemów żywnościowych zajmują się m.in. Banki Żywności. To one organizują wydarzenia edukacyjne: konferencje, spotkania, happeningi, warsztaty, pokazy kulinarne wskazując na ekonomiczne, ekologiczne i etyczne skutki marnowania.

W tym roku ciekawą propozycję przygotował także portal FoofFakty – cykl czterech bezpłatnym webinarów FoodFakty Summit 2022 poświęcony wyzwaniom branży spożywczej. Przedsięwzięcie to objęte zostało patronatem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Webinary będą się odbywać w formie 12 bloków tematycznych poświęconych następującym zagadnieniom:

  • Circular Food System – Systemy żywności w obiegach zamkniętych oraz zrównoważony rozwój (4 października 2022 roku),
  • Innowacje w żywności – produkty, technologie, procesy (11 października 2022 roku),
  • Największe globalne zagrożenia w łańcuchach żywności – wyzwania i rozwiązania (18 i 20 października 2022 roku).

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na podstronie wybranego webinarium (szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/ijhars/zbliza-sie-swiatowy-dzien-zywnosci-2022). Zapraszamy do wysłuchania ciekawych prelekcji.

Patrycja Rochowiak, Kamilla Szperzyńska