Światowy Dzień Turystyki

27 września obchodzimy corocznie międzynarodowe święto turystyki. Zostało ono uchwalone w 1979 roku przez UNWTO (ang. United Nations World Tourism Organization). Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”.

Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.

Hasło tegorocznej, trzydziestej drugiej, edycji to „Nowe podejście do turystyki”, a gospodarzem światowych obchodów jest Bali w Indonezji.

Ogólnopolskie obchody tego wydarzenia odbyły się w Supraślu i Białymstoku, a zainaugurowała je konferencja branżowa pt.: „Nowe trendy w rozwoju uzdrowisk i priorytety w ich promocji”.

Konferencja z udziałem ekspertów, przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, przedsiębiorców i organizacji branżowych była okazją do omówienia sytuacji polskich uzdrowisk po pandemii COVID-19 oraz form wsparcia udzielanego przez resort sportu i turystyki na ich rzecz.

Oto fragment wypowiedzi Andrzeja Gut-Mostowego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Uzdrowiska są priorytetowym produktem markowym, który będzie sprzyjał rozwojowi turystyki w Polsce. Przewiduje się, że w najbliższych latach rozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce będzie związany ze wzrostem zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych oraz rehabilitacyjnych, w szczególności osób po przebytej chorobie COVID-19. Zachodzące procesy demograficzne w Europie Zachodniej również sprawią, że zainteresowanie polskimi uzdrowiskami będzie w przyszłości większe. Ponadto społeczeństwa Europy Zachodniej charakteryzują się większymi zasobami czasu wolnego, a także większym potencjałem ekonomicznym do zagospodarowania. A to razem ze zmianami w świadomości oraz stylu życia sprawia, że wypoczynek w uzdrowiskach będzie się cieszył w przyszłości coraz większym zainteresowaniem

Z turystycznym pozdrowieniem KOSS