WARSZTATY Z OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW

Od 9 do 18 lutego 2022 roku Fundacja Auditorium z siedzibą we Wrześni przeprowadziła w naszej szkole, już po raz trzeci, we współpracy z radcą prawnym – mecenas Karoliną Bartkowiak – Dudzik wykłady z elementami warsztatów poświęcone zagadnieniom prawa ochrony konsumentów, prawa cywilnego oraz mediacji. Zajęcia przeznaczone są zwłaszcza dla uczniów klas technikum ekonomicznego, którzy w podstawie programowej kształcenia zawodowego mają obowiązek odbycia kursu z przedmiotu o nazwie prawo, ale w tym roku wzięli w nich udział również uczniowie technikum handlowego oraz technikum reklamy. Dzięki spotkaniom uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, zwłaszcza dotyczących praw konsumentów.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Auditorium za wkład i zaangażowanie w popularyzację informacji prawnych w naszej szkole i naszym regionie.

MF