Świętowaliśmy niepodległość!

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości stały się już tradycją naszej szkoły. W tym roku z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Dwójce zrealizowano wiele przedsięwzięć w przeddzień tego święta, 10 listopada.

Znaczenie tego ważnego dla Polaków czasu podkreśliły biało-czerwone flagi wywieszone na budynku szkoły. Przywiązanie do narodowych symboli uczniowie podkreślili odświętnym strojem. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego młodzież ubrała się w kolorystyce polskiej flagi na biało i czerwono. W przestrzeni szkolnej pojawiły się bardzo interesujące stylizacje będące wyrazem współczesnego patriotyzmu. W czasie długiej przerwy odbyła się sesja fotograficzna dedykowana Niepodległej. Uczniowie i nauczyciele chętnie pozowali do wspólnych zdjęć, podkreślając radosny charakter święta.

Przedstawiciele klas wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez Piotra Mikołajczyka, dyrektora Muzeum Regionalnego i nauczyciela. W niezwykle ciekawej, wielowątkowej opowieści Dyrektor muzeum zaprezentował proces kształtowania się granic państwa polskiego, przywołał imiennych i bezimiennych bohaterów walki o wolność oraz przedstawił znaczenie i przeobrażenia, jakim ulegały symbole narodowe na przestrzeni wieków. Spotkanie zakończyła projekcja animowanej „Historii Polski” Tomasza Bagińskiego. Dla całej społeczności szkolnej uczennice z klasy IV dp przygotowały audycję, w której wykorzystano fragmenty patriotycznej poezji. Młodzież przypomniała najważniejsze wydarzenia polskiej drogi do niepodległości i sylwetki bohaterów walczących o wolność. Dokładnie o godzinie 11:11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wspólnie zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. O piękne i poprawne wykonanie hymnu narodowego zadbały uczennice z klasy II d. Społeczność szkolna włączyła się w ten sposób w ogólnopolską akcję MEN „Szkoła do hymnu”.

Narodowe Święto Niepodległości to nie tylko okazja, aby oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność, ale także dobry moment do refleksji nad przyszłością ojczyzny, którą wspólnie tworzymy. Inicjatywy związane z obchodami święta pokazują, że istnieje w nas świadomość i duma z tego, że jesteśmy Polakami, duma z narodowej przeszłości i daru wolności.

LZ

Fot. Justyna Płochecka, GP