Statystyczny sukces naszych uczniów!

9 listopada odbył się szkolny etap VII edycji Olimpiady Statystycznej. Wzięło w niej udział 5 reprezentantów naszej szkoły. Pytania swoim zakresem tematycznym obejmowały dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i rachunkowość, z uwzględnieniem elementów dyscypliny nauki prawne (funkcjonowanie administracji publicznej), geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

Warto dodać, iż do olimpiady w tym roku zgłosiło się w tym roku aż 466 szkół i 3 997 uczniów.

Test składał się z trzech części – część I zawierała zadania łatwe, część II zadania standardowe, natomiast część III zadania trudne. Na udzielenie odpowiedzi, w sumie na 29 pytań, uczniowie mieli 60 minut. Aby przejść do drugiego etapu, należało mieć ponad 50% poprawnych odpowiedzi.

Miło nam poinformować, iż z naszej szkoły, do etapu okręgowego, zakwalifikowały się trzy przedstawicielki naszej szkoły, uczennice z klasy 2d – Danuta Czwojda, która uzyskała aż 32 punkty na 50 możliwych do zdobycia, Katarzyna Kaźmierczak z ilością 28,1 punktów oraz Katarzyna Kot, która zdobyła 26,2 punkty.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Magdalena Zych