„Kiedy się człowiek czymś interesuje, to książki przychodzą do niego.” – Zbigniew Herbert

14.11 odbył się konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Zbigniewa Herberta. Konkurs został przeprowadzony w ramach działań związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Organizatorami konkursu była biblioteka szkolna ZSP nr 2 oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Książnica Pedagogiczna, filia w Krotoszynie. Do rywalizacji przystąpili reprezentanci klas czwartych, przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Uczniowie rozwiązując zadania, musieli się wykazać umiejętnością czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz świadomego odbioru utworów literackich. Dodatkowo rozwijali umiejętność krytycznego odbioru przekazu medialnych, świadomego korzystania z nich. Zwycięzcami zostali przedstawiciele klasy 4fg: Kacper Bielawski i Oskar Grzegorzewski. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.

Nauczyciele bibliotekarze