„Echo Dwójki” przedstawia ludzi z pasją

Znajdziemy swoje miejsce na rynku pracy

Rozmowa z Michaliną Ćwik i Kacprem Włodarczykiem, uczniami technikum ekonomicznego, maturzystami

– Społeczność Dwójki jest pod wrażeniem osiągnięć uczniów klasy czwartej technikum ekonomicznego. Czy możecie pochwalić się swoimi sukcesami?

Michalina: Od 2018 roku razem z Kacprem bierzemy udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niej mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ich zasad funkcjonowania.

Kacper: Tak razem z Michaliną i Magdą Pabich podczas edycji 2018-2019 zostaliśmy najlepszym zespołem w Wielkopolsce i tym samym reprezentowaliśmy nasze województwo na ogólnopolskim finale olimpiady w Warszawie. Natomiast w edycji 2019-2020 zajęliśmy drugie miejsce w Wielkopolsce. W tym roku po raz kolejny uplasowaliśmy się na drugim miejscu w Wielkopolsce.

– Czy oprócz zmagań w Olimpiadzie braliście też udział w innych konkursach?

Michalina: Tak, w 2019 roku brałam udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej, w której zajęłam pierwsze miejsce w powiecie krotoszyńskim i tym samym zakwalifikowałam się do finałowego etapu.

Kacper: Do moich sukcesów mogę zaliczyć udział w finale konkursu „Będę Biznesmenem – BeBi”, organizowanym przez CDN Leszno. Razem z Jonaszem Kąkolem stworzyliśmy biznesplan, który zakwalifikował się do finału. W tym roku w rywalizacji zespołowej drużyna z naszej szkoły wygrała Powiatowy Konkurs Wiedzy o Normalizacji.

– Czego wymaga przygotowanie do konkursów ekonomicznych? Skąd czerpaliście wiedzę?

Kacper: Przygotowanie do takich konkursów wymaga na pewno dużego zaangażowania i samodzielnej pracy. Nieoceniona była też pomoc nauczycieli przedmiotów zawodowych. W konkursie BeBi dużym wsparciem była dla nas pani Joanna Tyrakowska.

Michalina: Konkursy wymagały dużej wiedzy prawniczej i umiejętności interpretowania przepisów prawnych. Zawsze mogłam liczyć na pomoc pani Moniki Figielek. Za to w konkursie, w którym brałam udział z Kacprem, swoją wiedzą dzieliła się pani Magdalena Karwik, która tak jak my również interesuje się ubezpieczeniami społecznymi. Korzystaliśmy także z publikacji ekonomicznych, a przede wszystkim materiałów, które przekazał ZUS.

– Po co nam ekonomia? Czym zajmują się ekonomiści?

Kacper: Myślę, że ekonomia to bardzo obszerny dział nauki, a praca ekonomisty jest wielowymiarowa. Każdy z nas powinien wiedzieć i znać podstawowe pojęcia związane z ekonomią. Dzięki niej możemy zrozumieć zasady, którymi rządzi się rzeczywistość. Ekonomiści zajmują się wieloma rzeczami. Można powiedzieć, że „tworzą firmy od zaplecza”. Zajmują stanowiska m.in. w kadrach, księgowości, działach zakupu czy analiz. Ekonomista zajmuje się planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, obliczaniem podatków, sprawami kadrowo-płacowymi, sporządzaniem analiz finansowych czy biznesplanów.

Michalina: Ekonomista to ktoś, kto musi uważnie obserwować, co dzieje się w gospodarce. Aby to odpowiednio zinterpretować i podjąć działania musi mieć rozległą wiedzę, i wiele umiejętności. Ekonomista musi być dobrym matematykiem, psychologiem, socjologiem, a także humanistą.

– Jakie przedmioty, których uczycie się w szkole, są ważne dla przyszłych ekonomistów? Co Was najbardziej pasjonuje z tego ogromnego obszaru wiedzy ekonomicznej?

Michalina: Według mnie to elementy prawa oraz pracownia ekonomiki i podatków. Przedmioty te pozwalają poznać i interpretować polskie przepisy prawne, prowadzić ewidencję podatkową oraz rozliczać i weryfikować zobowiązania podatkowe. Musimy znać zasady stosowania ulg, zwolnień i odliczeń zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zagadnienia te będą na pewno niezwykle przydatne w zawodowym życiu.

Kacper: Dla mnie najważniejsza jest rachunkowość, a zwłaszcza zajęcia praktyczne. Przedmiot ten przygotował nas do prowadzenia pełnej i uproszczonej ewidencji działalności gospodarczej. Na tej podstawie można analizować i interpretować wyniki finansowe przedsiębiorstwa czy firmy. Zdobyliśmy wiedzę na temat produktów i usług bankowych, systemów płatności w Polsce. Jest to namiastka tego, co czeka nas w przyszłości.

– Jakie znaczenie w przygotowaniu do zawodu miały praktyki zawodowe?

Michalina: Praktyki były okazją do doskonalenia umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas nauki w szkole. Rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych, poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej pozwoliło nam w sposób odpowiedzialny spojrzeć na swoją dalszą karierę zawodową. Poznaliśmy oczekiwania potencjalnych przyszłych pracodawców wobec pracowników.

– W jaki sposób znajomość praw ekonomii przydaje się w życiu codziennym?

Kacper: Każdy z nas powinien znać podstawowe zagadnienia związane z ekonomią. To wiedza potrzebna do zarabiania i wydawania pieniędzy. Każdy musi oszacować swoje możliwości finansowe. Znajomość praw pomaga w inwestowaniu, oszczędzaniu czy braniu kredytów. Na co dzień spotykamy się przecież z takimi terminami, jak popyt, podaż, inflacja czy bezrobocie i trzeba znać ich definicje.

Michalina: Ekonomia jest przydatna w licznych sytuacjach z życia codziennego. Każdy, kto zarządza domowym budżetem, musi dbać o równowagę między dochodami a wydatkami, a robi to w oparciu o znajomość praw rynku.

– Już za miesiąc ukończycie szkołę. Jakie są Wasze dalsze plany związane z kształceniem i pracą zawodową?

Kacper: Myślę, że swoją dalszą przyszłość będę wiązał z ekonomią. Planuję studiować oraz cały czas rozwijać się w tym kierunku.

Michalina: Ja również pozostanę wierna kierunkowi ekonomicznemu. Po ukończeniu szkoły planuję podjąć pracę zawodową oraz naukę na studiach ekonomicznych.

– Jak sądzicie, czy dziś, kiedy państwo mierzy się z problemami gospodarczymi wywołanymi pandemią, ekonomiści okażą się jeszcze bardziej potrzebni?

Kacper: Myślę, że ekonomiści zawsze byli, są i będą potrzebni w działalności państw. Pandemia zmieniła nasze życie oraz wywołała problemy rynkowe i finansowe, z którymi będzie musiało poradzić sobie nasze państwo. Gospodarka jest ważna, bowiem jej kondycja decyduje o standardzie życia obywateli.

Michalina: Ekonomiści będą potrzebni zarówno w sektorze prywatnym gospodarki, jak i państwowym. Na razie opanowaliśmy podstawy wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych. Musimy kształcić się dalej i zdobyć zawodowe doświadczenie. Sądzę jednak, że damy radę i znajdziemy swoje miejsce na rynku pracy.

Echo Dwójki

Fot. Archiwum ZSP2