„Złote Szkoły NBP” – lekcje z ekonomią

Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.”

15.04.2021, lekcja 6

Lekcja na ten temat została przeprowadzona przez uczennice kl. II dg technikum ekonomicznego – Aleksandrę Talarczyk i Laurę Siamę. W spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób różnych zawodów z naszej szkoły.

Dziewczęta dokładnie omówiły zarówno ubezpieczenia dobrowolne jak i obowiązkowe, zastosowały różne narzędzia przekazania wiedzy: prezentację, filmy wraz z ich omówieniem czy filmy instruktażowe. Starały się wypowiadać własnymi słowami, przez co przekaz był zrozumiały dla koleżanek i kolegów. Przytaczały przykłady dla konkretnych zawodów i ich powiązanie z ryzykiem i ewentualnym ubezpieczeniem. Podsumowaniem był test on – line.

Laura: „Z quizizz korzystało nam się dobrze, nie było żadnego problemu. A jeśli chodzi o lekcję to no stres był ogromny, pierwszy raz prowadziłam lekcję przed tak dużą publicznością, ale myślę, że sobie dobrze z tym poradziłyśmy”

Joanna Tyrakowska