„Złote Szkoły NBP”

warsztaty uczniowskie 07.02.2022r., lekcja 2

Gotówka jako powszechnie stosowana metoda płatności”

Warsztaty dotyczące tematu „Gotówka jako powszechnie stosowana metoda płatności” przeprowadzili uczniowie kl. III dg Wiktoria Lewandowska i Szymon Staśkowiak oraz uczennica kl. Id Anna Szczur. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób – uczniów Technikum nr 2 w zawodzie technik ekonomista.

Na spotkaniu omówiono zasady bezpiecznego korzystania z płatności gotówkowych. Uczniowie starali się wypowiadać własnymi słowami, przez co przekaz był zrozumiały dla koleżanek i kolegów. Wypowiedziom towarzyszyły ciekawostki i anegdoty. Omówiono również zabezpieczenia polskich banknotów oraz jakie są sposoby przechowywania gotówki. Na koniec grupa prowadząca warsztat przeprowadziła quiz, aby sprawdzić wiedzę i doświadczenie uczestników. Zajęcia odbywały się formie on-line.

Joanna Tyrakowska