„Złote Szkoły NBP”

warsztaty uczniowskie 08.02.2022r., lekcja 7

Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami”

Warsztaty dotyczące tematu „Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami” przeprowadziły uczennice kl. III dp Zuzanna Gilicka, Anna Kaczmarek oraz Barbara Reszel. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób – uczniów Technikum nr 2 w zawodzie technik programista oraz technik ekonomista.

Celem spotkania było omówienie zagrożeń wynikających z cyberprzestrzeni i korzystania z niej dla potrzeb bankowości. Uczestnicy mieli okazję poznać słowa opisujące te zagrożenia np. phishing, malware. Prowadzące przedstawiły 11 zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej, a na zakończenie zajęć odbył się quiz sprawdzający wiedzę i doświadczenie uczestników. Zajęcia odbywały się formie on-line.

Joanna Tyrakowska