SPOTKANIE ŚRÓDOKRESOWE

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/ opiekunów uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr2 w Krotoszynie im. Karola Fryderyka Libelta na spotkanie śródokresowe, które odbędzie się w dniu 17 listopada o godzinie 18.00.

W związku z panującą  pandemią COVID -19 w szkole obowiązują zasady związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego polegające miedzy innymi na zakrywaniu ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych wspólnych, dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu społecznego. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Dyrektor szkoły Roman Olejnik