Szkolny Konkurs „List do Świętego Mikołaja”

Do Świętego Mikołaja piszą dzieci, ale piszą też dorośli. Wszyscy wyrażają swoje pragnienia i co roku wierzą, że to Święty Mikołaj spełni ich marzenia. W tym roku proponujemy Wam napisanie listu, w którym wyrazicie swoje oczekiwania i życzenia związane z Waszą małą ojczyzną. Zastanówcie się, o co trzeba poprosić Świętego Mikołaja w imieniu jej mieszkańców. Co warto byłoby zmienić? Jednak nie chodzi tu o tradycyjny list do Świętego Mikołaja, który będzie zawierał listę prezentów, o których się marzy. Może Świętemu podziękujecie, a może zaprosicie do swojej miejscowości.

Regulamin konkursu:

I. Cele konkursu:

1. Kultywowanie świątecznej tradycji pisania listów do Świętego Mikołaja.

2. Motywowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności i rodzinnej miejscowości.

3. Zachęcenie młodzieży do prezentowania własnej twórczości literackiej.

II. Zasady udziału w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży ZSP nr 2.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie listu w formie pracy literackiej do Świętego Mikołaja.

3. Ideą konkursu jest wyrażenie w przygotowanej pracy oczekiwań i życzeń związanych z Waszą małą ojczyzną.

4. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora.

5. Prace należy przekazywać osobiście organizatorom konkursu: Lucyna Zięba lub Grzegorz Pierzchała.

6. Termin składania prac do 15 grudnia 2021 r.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 grudnia 2021 r.

8. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz prezentację pracy na stronie internetowej szkoły.

III. Kryteria oceny pracy konkursowej:

– nawiązanie do idei konkursu,

– samodzielność i oryginalność pracy,

– poprawność językowa.