Zapraszamy rodziców i opiekunów naszych drogich uczniów na spotkanie śródokresowe

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr2 w Krotoszynie im. Karola Fryderyka Libelta na spotkanie śródokresowe, które odbędzie się w dniu 13 stycznia wg następującego harmonogramu:

o godzinie 16.00 rodzice uczniów klas I i II

o godzinie 17.00 rodzice uczniów klas III

o godzinie 18.00 rodzice uczniów klas IV

W związku z panującą  pandemią COVID -19 w szkole obowiązują zasady związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego polegające miedzy innymi na zakrywaniu ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych wspólnych, dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu społecznego. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Dyrektor szkoły Roman Olejnik