Stypendyści Premiera RP

W dniu dzisiejszym dyrektor szkoły Roman Olejnik wręczył dwóm naszym kolegom dokument potwierdzający otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów podpisany przez Mateusza Morawieckiego.

W liście dołączonym do dokumentu, Premier wyraża przekonanie, że Polska stoi przed wielką szansą, bo ma wspaniała młodzież, której chce się chcieć, której chce się uczyć, chce się pokonywać kolejne wyzwania. Dodał także, że młodzież zawsze potrafiła wykrzesać z siebie to, co wartościowe i umiała dzielić się tym z innymi.

Dyrektor R. Olejnik pogratulował w imieniu swoim i szkoły stypendystom: Jakubowi Baranowi z klasy technikum informatyki oraz Maksymilianowi Jamremu z klasy technikum reklamy.

Wkrótce na naszej stronie opublikujemy krótkie sylwetki naszych stypendystów. Zapytamy ich czy nauka może być przyjemna, może podpowiedzą nam jak zdobywać bardzo dobre stopnie w szkole i czy takie wyniki pomagają w „zwykłym” życiu nastolatka.

GP