Dni z kulturą

Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. W naszej szkole cyklicznie organizowane są zajęcia mające na celu, kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich wyrażających się więzią z krajem ojczystym i regionem oraz wdrażaniem uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu regionu, ojczyzny, Europy i świata. Lekcje, spotkania, projekty i wycieczki przeprowadzane są zawsze z poszanowaniem tradycji i kultury „naszej małej ojczyzny”, własnego narodu, a także innych kultur i tradycji.

W tym roku szkolnym „Dni z Kulturą” realizowane są w ramach kilku obszarów: kultura odżywiania, kultura sportu, kultura e-komunikacji, kultura w biznesie. Młodzież uczestniczyła także w prelekcjach dotyczących: kultury, kuchni i tradycji meksykańskiej, spotkaniu autorskim z panią Jolantą Bartoś oraz wycieczce do Gdańska na jarmark bożonarodzeniowy. Uczniowie kilkukrotnie  odwiedzili lokalne centra kulturowe m. in. Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną czy Muzeum Regionalne.

W poniedziałek 10 stycznia 2022 r., z samego rana klasa 2b uczestniczyła w muzealnej grze terenowej, która sprawiła, że wizyta była jeszcze ciekawsza. Bo  „ … gdy drzwi muzeum są zamknięte, wśród gablot i dioram zaczyna się niezwykły ruch. Obecni na obrazach i fotografiach mieszkańcy miasta spotykają się, by wieść nocne rozmowy o dawnych dziejach”. Wspólnie przeprowadzili oni młodzież przez dzieje  naszej małej ojczyzny, ukazując zarówno hart ducha, jak i wielką miłość do ojczyzny mieszkańców Krotoszyna.

Nauczyciele bibliotekarze