Wywiadówka śródokresowa

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/ opiekunów uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr2 w Krotoszynie im. Karola Fryderyka Libelta na spotkanie śródokresowe, które zaplanowane jest na dzień 20 listopada. 

W związku z panującą  pandemią zaplanowane spotkanie odbędzie się w trybie na odległość z wykorzystaniem platformy Teams.

Szczegóły dotyczące połączeń przekażą Państwu wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.