Warsztaty z ochrony praw konsumentów

15, 18 i 24 września 2020 roku Fundacja Auditorium z siedzibą we Wrześni, która prowadzi na terenie powiatu krotoszyńskiego Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, przeprowadziła w naszej szkole, we współpracy z radcą prawnym – panem mecenasem Markiem Mochem trzy wykłady z elementami warsztatów, poświęcone zagadnieniom prawa ochrony konsumentów.

W zajęciach wzięli udział nauczyciele i uczniowie klasy II C technikum handlowego, IV D i ID technikum ekonomicznego oraz IV B technikum organizacji reklamy. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele uzyskali szereg cennych i przydatnych informacji dotyczących praw konsumentów. Serdecznie dziękujemy Fundacji Auditorium za wkład i zaangażowanie
w popularyzację informacji prawnych w naszym regionie.