Uwaga uczniowie pragnący powtórnie przystąpić do egzaminu zawodowego!

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń – luty 2022r, a chcieliby przystąpić do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022r. proszeni  są o złożenie stosownej deklaracji  do czwartku 7 kwietnia 2022r.

Deklarację należy pobrać ze strony  www.oke.poznan.pl.

Absolwenci szkoły, którzy będą składali deklaracje muszą dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły.

Opłaty za egzamin zawodowy obowiązują absolwentów, którzy przystępują do niego po raz trzeci lub więcej.

Wypełnione deklaracje składamy w sekretariacie szkoły.

Ryszard Kaszkowiak, wicedyrektor ZSP nr 2