Światowy Dzień Ziemi

2
1
previous arrow
next arrow

Światowy Dzień Ziemi w tym roku przypada na czwartek 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię” , jest więc okazją do promowania postaw ekologicznych. 

Dzień Ziemi uznany został za święto międzynarodowe w 1990 roku, „kiedy to zmobilizował 200 milionów ludzi w 141 państwach i otworzył drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro”. W czasie spotkania uznano za konieczne, aby rządy wszystkich krajów planowały rozwój z uwzględnieniem wymogów ekologicznych. Ustalenia przyjęte podczas Szczytu Ziemi zostały opisane aż w pięciu dokumentach np.: w konwencji o różnorodności biologicznej oraz Agendzie 21. Ten ostatni zawiera zasady zrównoważonego rozwoju oraz zalecenia dotyczące ich wprowadzania adresowane do różnych władz, organizacji i społeczności.

W kolejnych latach odbywały się spotkania na szczeblu międzynarodowych, które miały na celu uświadamianie problemów i podjęcie wspólnych światowych działań wobec zmian zachodzących w klimacie. Protokół z Kioto przewidywał redukcję emisji gazów cieplarnianych. Niestety zakończył się fiaskiem, ponieważ nie został ratyfikowany m.in. przez USA, zrezygnowała z niego także Kanada. Na Szczycie Ziemi w Johannesburgu oceniano realizację postanowień zawartych w Agendzie 21. W 2008 roku Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu odbyła się w Poznaniu, zaś kolejne szczyty klimatyczne w sprawie globalnego ocieplenia w Kopenhadze i Cancun.  Ważnym wydarzeniem w walce ze zmianami klimatu było Porozumienie Paryskie w grudniu 2015 roku. Była to tak naprawdę pierwsza ogólnoświatowa umowa dotycząca spraw klimatycznych. Sygnatariusze zgodzili się przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zahamować wzrost temperatury poniżej 2°C . Każde państwo miało samodzielnie ustalić redukcję gazów. Porozumienie zaczęło obowiązywać od listopada 2016 roku. Niestety, w czerwcu 2017 roku Stany Zjednoczone wycofały się z Porozumienia Paryskiego. W grudniu 2018 roku gospodarzem szczytu klimatycznego były Katowice. Głównym zadaniem konferencji było dokładne ustalenie zasad, na których będzie wdrażane Porozumienie Paryskie z 2015 roku. W szczycie wzięło udział 196 państw. „Rok później, w grudniu 2019 roku, odbył się ostatni jak dotychczas szczyt klimatyczny. Konferencja została zorganizowana w Madrycie i bez wątpienia zakończyła się porażką. Okazało się, że najbogatsze państwa, a przy okazji najwięksi truciciele Ziemi, nie zamierzają podejmować ambitnych ograniczeń” ekologicznych.

Osiągnięcie międzynarodowego porozumienia na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest niezwykle trudne. Warto jednak organizować różnorodne spotkania, szczyty, ponieważ przypominają opinii publicznej, że trzeba zacząć działać i to jak najszybciej. To właśnie oddolne inicjatywny i nacisk opinii publicznej może okazać się najskuteczniejszy w walce z globalnym ociepleniem.

W poprzednich latach do akcji bardzo chętnie włączali się celebryci oraz ważne osobistości z całego świata. Również nasza „para prezydencka przekonywała jak ważne jest utrzymanie porządku w lasach i zachęcała, by Polacy przyłączyli się do akcji zbierania odpadów i dbania o planetę”. 

Czy ja, Wy, a w końcu My możemy coś zrobić dla Ziemi? Czy mój, Wasz i w końcu Nasz mały wkład ma znaczenie przy tak znacznych zniszczeniach przyrodniczych?

TAK, TAK I JESZCZE RAZ TAK.

Jeśli każdy z nas robiłby dla planety jedną malutką rzecz dziennie, byłoby to odczuwalne na całej Ziemi. Nie jest to trudne, trzeba tylko chcieć.

Co możesz zmienić już teraz?

 • Segreguj śmieci.
 • Kupuj do własnego pojemnika.
 • Idź na zakupy z własną torbą.
 • Kupuj świadomie.
 • Naprawiaj zamiast wyrzucać.
 • Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi produktami.
 • Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia.
 • Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo.
 • Ogranicz spożycie mięsa.
 • Pij wodę z kranu.
 • Szukaj wielorazowych zamienników, a na koniec…
 • Dzień bez samochodu 🙂

A.O