Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Zaszczytne wyróżnienie i nagroda – stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało przyznane w roku szkolnym 2020/2021 dwóm uczennicom naszej szkoły.
           Zasługuje na nie uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazał się szczególnymi uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
            Oliwia Szulc, uczennica  klasy 4c, jest jedną z nagrodzonych. Pasją Oliwii są książki, zwłaszcza kryminały. Oprócz najwyższej średniej w szkole Oliwia może pochwalić się 100% frekwencją na lekcjach od klasy pierwszej do trzeciej. Postawa uczennicy jest wzorem godnym naśladowania.
            Myślę, że znane wszystkim powiedzenie: „Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz” nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dokonań Oliwii, bowiem nauka, jak przykład pokazuje, jest najlepszą drogą do sukcesu.                                                                                                                            

SK