Sprzątamy dla Polski

4 października w akcji pod powyższym hasłem, w ramach działań Szkolnego Koła Ekologicznego wzięła udział klasa 1E. W piękny, słoneczny (i wietrzny) dzień porządkowaliśmy teren podmiejski wzdłuż ul. Jabłoniowej zbierając głównie plastikowe i szklane odpady. Dołączyliśmy tego dnia do ponad 100 000 szkół w całej Polsce realizujących szczytną ideę dbania o stan środowiska w naszej ojczyźnie. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, a jest to już czwarta edycja akcji sprzątania. Mamy nadzieję, że podejmując tego typu dziania poprawiamy świadomość ekologiczną obywateli i przyczyniamy się do zarażania innych tzw. zielonym patriotyzmem, czyli potrzebą codziennego dbania o przyrodę, która jest naszym dziedzictwem.

Dobrochna Konieczna