Spotkanie ze specjalistą Urzędu Pracy

Jakie wsparcie można otrzymać z Powiatowego Urzędu Pracy? W jaki sposób pozyskać fundusze na otwarcie działalności gospodarczej? Czym jest bon mobilizacyjny z tytułu podjęcia zatrudnienia poza miejscowością zamieszkania?

To pytania, na które udzielała odpowiedzi Pani Aneta Kotala- pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Dzięki lekcji ze specjalistą, młodzież z klas 5dp i 5fp miała szansę zapoznać się z „Punktem doradztwa dla młodzieży wspierającym osoby do 30 roku życia” oraz najważniejszymi zagadnieniami lokalnego rynku pracy.

GP