SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców uczniów ZSP2 do udziału w spotkaniu z wychowawcami w dniu 7 września 2022 r.

Rodzice uczniów klas pierwszych mają spotkanie o godzinie 16.00.

Rodzice pozostałych klas o godzinie 17.00.

Ze względu na ważność poruszanych kwestii prosimy rodziców o obecność.

Omówimy między innymi:

  1. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
  2. Wymagania edukacyjne.
  3. Ustalenie zasad, które regulują zachowania w klasie i w szkole.
  4. Organizacja zajęć edukacyjnych.
  5. Wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, upowszechnianie informacji o możliwościach otrzymania wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych.
  6. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – procedury obowiązujące w szkole, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  7. Bezpieczeństwo w warunkach pandemii COVID-19.
  8. Formy współpracy rodziców ze szkołą. Fundusz Rady Rodziców – zasady zarządzania funduszem.
  9. Wybory rodziców do Rady Oddziałowej Rodziców – z tego jeden rodzic jest wybierany do Rady Rodziców szkoły.
  10. Inne ważne sprawy…

Zapraszamy…