Słowa Dyrektora do Absolwentów Szkoły

Drodzy Absolwenci,

otrzymujecie świadectwo ukończenia szkoły w czasie, który potwierdza, że jesteśmy obywatelami świata jednoczącymi się w walce z epidemią. Przez cztery lata nauki w szkole przygotowaliście się do egzaminu maturalnego, który w chwili obecnej wybrzmiewa jako egzamin dojrzałości życiowej.

Życzę Wam w imieniu całej społeczności szkolnej, aby ten egzamin został zdany celująco, abyście wykorzystali dzisiejszy czas zarówno do samorozwoju, jak również do działań na rzecz innych ludzi. Bądźcie ludźmi potrafiącymi samodzielnie dokonywać wyborów w oparciu o autorefleksję i posiadaną mądrość.

Dyrektor

mgr Roman Olejnik