Projekt edukacyjny – Lekcje z ZUS

Już po raz szósty uczniowie z naszej szkoły mieli okazję wzięcia udziału w projekcie „Lekcje z ZUS”. Projekt został opracowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Klasa 2 dg technik ekonomista uczestniczyła w cyklu 4 lekcji o tematach:

  • Świadomy zawsze ubezpieczony.
  • Co Ci się należy, kiedy płacisz składki?
  • Renty i emerytury.
  • E-ZUS, czyli firma pod ręką.

Uczniowie poznali podstawy prawne funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, dowiedzieli się, czym naprawdę jest system ubezpieczeń społecznych, jakie niesie korzyści i jakie obowiązki. Uczestnicy projektu poznali jakie składki trzeba opłacać od umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i od prowadzonej działalności gospodarczej. Ulga na start, preferencyjne składki, Mały ZUS+ czy działalność nierejestrowana to tylko niektóre z pojęć, które stały się bliższe ekonomistom z naszej szkoły, a założenie i prowadzenie działalności gospodarczej stanie się w przyszłości znacznie łatwiejsze.

Wiedzę zdobytą poprzez udział w projekcie „Lekcje z ZUS” uczniowie wykorzystają w codziennym życiu, nie tylko gdy założą własne działalności gospodarczą ale też gdy podejmą pracę zawodową.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Nagrodami w tej olimpiadzie są m.in. nagrody rzeczowe (laptopy, tablety, e-booki) oraz indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni.

Prezes ZUS, prof. dr hab. Gertruda Uścińska w materiałach przygotowanych dla uczestników projektu zapisała: „Życie zawodowe – podobnie jak życie w ogóle – to sztuka wyborów. Aby wybrać właściwie, musicie znać nie tylko swoje prawa, lecz także swoje obowiązki. Projekt „Lekcje z ZUS” na pewno Wam w tym pomoże i dlatego są to cztery z najważniejszych lekcji w Waszym życiu”.

Honorowym patronatem projekt objął go Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Koordynator projektu: Magdalena Karwik.