Świetny początek zmagań w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Troje uczniów naszej szkoły: Laura Siama, Agata Widera, Kaper Włodarczyk zajęli ex aequo pierwsze miejsce w etapie szkolnym olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” uzyskując maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów.

14 uczniów technikum ekonomicznego rozwiązywało test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Wśród pytań znalazły się m.in. o świadczenia przysługujące z ubezpieczenia chorobowego, maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego czy uprawnieniach przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start.

Sukces w etapie szkolnym pozwolił drużynie z naszej szkoły zająć pierwsze miejsce w eliminacjach do etapu wojewódzkiego. Uczniowie naszej szkoły znaleźli się w grupie 20 najlepszych zespołów województwa wielkopolskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 olimpiada uzyskała status olimpiady zawodowej. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista uzyskując tytuł laureata lub finalisty olimpiady zostaną zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.