Poznajemy Unię Europejską

17.11 w naszej szkole odbyły się lekcje europejskie, w których uczestniczyli uczniowie klasy 1b i 4dp. Szkolny Klub Europejski zaprosił p. Judytę Cabańską z EUROPE DIRECT w Poznaniu , z którą połączyliśmy się w trybie online. Spotkanie w formie warsztatów przebiegało pod hasłem: „Jednolity rynek europejski – swoboda wyboru”.  Prowadząca przybliżyła młodzieży zagadnienia związane z różnorodnością praw, z jakich mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej. Wewnętrzny rynek krajów członkowskich zapewnia swobodę przemieszczania się ludności oraz przepływu towarów, usług i kapitału. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat nauki i pracy w krajach UE, m.in. o prawie wjazdu, pobytu i dostępu do zatrudnienia na obszarze państw członkowskich. Podczas spotkania zostały przybliżone założenia i zasady przystąpienia do programów takich jak: Erasmus+, DiscoverEU, Eures, Europejski Korpus Solidarności czy Europass. Udział w zajęciach pozwolił zdobyć wiedzę niezbędną dla młodego świadomego Europejczyka.

Opiekunowie SKE