Lekcja w kinie

O tym, jak ważna jest edukacja z zakresu korzystania z mediów i informacji, przekonali się uczniowie naszej szkoły na zajęciach w kinie. 16 listopada br. młodzież klas I b, I c, I d, II c, II f, III d wraz z opiekunami uczestniczyła w tematycznej lekcji o kinie jako narzędziu manipulacji.

Ten wartościowy projekt medialny przygotowało dla młodych odbiorców Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie. Uczniowie w sposób aktywny brali udział w spotkaniu. Młodzież poznała cechy przekazu manipulacyjnego i techniki manipulacji wykorzystywane w filmach. Prelekcję połączono z prezentacją multimedialną, w której wykorzystano fragmenty filmów. Prowadzący przedstawił mechanizmy kreowania świata stosowane w propagandzie nazistowskiej i sowieckiej. Podkreślił, że przywódcy totalitarni, uznając film za najważniejszą ze sztuk, umiejętnie wykorzystywali jego funkcje propagandowe i manipulacyjne. Młodzież dowiedziała się na przykład, że dyktatorzy, tworząc swój wizerunek filmowy, korzystali często z żabiej perspektywy, kiedy kamera skierowana była w górę z poziomu ziemi. Prowadzący zajęcia dowiódł, że współczesna rzeczywistość nie jest wolna od manipulacji. Człowiek manipuluje obrazem swojego życia czy życia swoich znajomych, wykorzystując do tego media społecznościowe. Manipulowanie przekazem, przeinaczanie treści, a nawet tworzenie fałszywych komunikatów to problem współczesnych mediów. Na przykładzie filmów amerykańskich uczniowie zdobyli wiedzę, jak mogą manipulować człowiekiem stereotypy, uogólnienia czy zniekształcenia obrazu. Dobrym podsumowaniem wykładu stała się projekcja filmu kryminalnego „Brudna gra” opartego na prawdziwej historii.

Lekcja dostarczyła uczniom cennej wiedzy o zagrożeniach związanych z manipulacją i sposobach jej rozpoznawania. Stała się formą przygotowania młodzieży do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych.

Lucyna Zięba

Fot. MP, MN, GP